PRIVACY

Welke gegevens heb ik nodig? Waarvoor? 
-NAW (naam, adres, woonplaats)
-geboortedatum
-BSN
Deze zijn nodig voor opsturen nota en zorgverzekering.

-Evt. emailadres voor communicatie, alleen tussen cliënt en mij.
computer kan alleen geopend worden met code.

-intake met vragen omtrent gezondheid en persoonlijke geschiedenis om klacht te kunnen behandelen.
Rapportage wordt deels geschreven en bewaard in een map, deze gaat in een afgesloten kast.
Deels digitaal, deze wordt bewaard op een beveiligde usb-stick. De stick wordt ook bewaard in een afgesloten kast. Wanneer er met derden gecommuniceerd wordt gaat dit alleen na toestemming van client.

Verder heeft client 
-recht op inzage
-recht op correctie en verwijdering
-recht op dataportabiliteit (dit is recht op inzage en mogelijkheid om door te sturen)