Klachten

  Wet Kwaliteit Klachten geschillen zorg oftewel: WKKgz


 Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil: een landelijk erkende geschilleninstantie.
Procedure:
1. Bespreek uw klacht met mij als zorgverlener, als u er niet uitkomt kunt u contact opnemen met 
de klachtenfunctionaris mevr. G.A. Versteegh via telefoonnummer 06-22103966.
2. Deze externe klachtenfunctionaris komt tot een oplossing.
Zo niet:
3. Kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze komt met een bindend oordeel, u kunt uw klacht dan als een geschil indienen bij de Geschillendcommissie Zorggeschil www.zorggeschil of telefoonnummer
0561 618711.

Een uitgebreidde procedure heb ik schriftelijk voor u.